V. Kupní proces v Rakousku

05.09.2023

I když občané České republiky mohou teoreticky nakupovat nemovitosti v Rakousku bez jakýchkoliv omezení, v praxi to může být komplikovanější, pravidla a podmínky pro nákup nemovitostí jsou stanoveny jednotlivými spolkovými zeměmi. 

1. Kupní nabídka (Kaufanbot)

Prvním krokem v procesu nákupu je obvykle podpis kupní nabídky (Kaufanbot). Tento dokument obsahuje detailní informace o nemovitosti, dohodnutou kupní cenu (smlouvání se v Rakousku moc nevede, pokud se vám podaří cenu snížit o pár procent, je to malý zázrak), splátkový kalendář a veškeré další daně a poplatky spojené s nákupem. Kupni nabídka je to proto, protože vy jako kupující opravdu činíte nabídku a nabízíte cenu, za kterou jste ochotni nemovitost koupit. Pokud prodávající dokument podepíše, cenu akceptuje a Kaufenbot je závazný pro obě strany. Po jeho podpisu je nemovitost stažena z trhu. Většinou není třeba platit rezervační poplatek, avšak je nutné mít již k dispozici všechny finanční prostředky potřebné k nákupu. 

2. Kontrola dokumentace 

Ve druhém kroku notář nebo advokát (to je v Rakousku povinnost) provede kontrolu dokumentace a vlastnických práv v katastru a vypracuje kupní smlouvu (Kaufvertrag). Po jejím podpisu oběma stranami ji notář zaregistruje na katastru nemovitostí (Grundbuch).

3. Místní úřady 

Registrační proces zahrnuje také předložení dokumentů, které mohou vyžadovat místní úřady. To může zahrnovat potvrzení o identifikaci osob (KYC), prohlášení o politicky exponovaných osobách (PEP) a další. Pokud kupujete nemovitost s povinností pronájmu, musíte také podepsat smlouvu s pronajímatelskou agenturou.

4. Podpis smlouvy 

Jak předběžnou smlouvu (Kaufanbot), tak i samotnou kupní smlouvu (Kaufvertrag) může kupující teoreticky podepsat i v ČR, cesta do Rakouska není nutná. Předání nemovitosti je jedinou situací, kdy je potřeba se osobně dostavit.

5. Platba a předání nemovitosti

Kupující musí většinou do týdne až 14 dnů od podpisu kupní smlouvy převést peníze na notářský účet (převádí se nejen částka za samotnou nemovitost, ale také suma za veškeré poplatky). Po registraci smlouvy na katastru, což obvykle trvá 4 týdny, dojde k předání nemovitosti. Není ale vůbec problém domluvit předání nemovitosti hned poté, co notář potvrdí převod peněz. Samotný převod vlastnictví trvá na katastru déle, ale to nijak nebrání užívání nemovitosti.