VI. Jaké daně a poplatky jsou spojené s nákupem nemovitosti v Rakousku?

06.09.2023

V Rakousku se při nákupu nemovitosti setkáte s několika daněmi a poplatky, které vám poměrně prodraží nákup nemovitosti. V součtu totiž zaplatíte průmerně cca 11% z ceny nemovitosti navíc.

Mezi nejvýznamnější patří daň z převodu nemovitosti, která činí 3,5% z kupní ceny včetně právních nákladů. K tomu je nutné připočítat ještě poplatek spojený se zápisem do katastru, který je stanoven na    1,1% z kupní ceny. Dalším nákladem jsou právní poplatky, které se obvykle pohybují na úrovni 2% plus DPH. DPH v Rakousku činí 20%.

Co se týče provize, v Rakousku je zvykem, že si ji rozdělí prodávající a kupující. Kupující obvykle hradí provizi ve výši 3-3,5 % plus DPH. Avšak u některých nových projektů investičních nemovitostí se může stát, že celou provizi uhradí developer a pro kupujícího tak odpadá nutnost provizi platit.

V praxi to funguje tak, že po podpisu smlouvy složíte částku za nemovitost + veškeré poplatky na speciální účet, který k tomuto účelu zřídí notář (samozřejmě i toto je zpoplatněné) a notář za vás veškeré platby vyřídí.